sftp spesifik porttan giriş yapma

2020-03-11

securitysftp

Rojen Zaman

Anarchist | GNU/Linux Sys. / DevOps
GnuPG: 0x9089BB25

gpg anahtarının son kullanma tarihini değiştirme

debian sistemde obfs4 tor köprüsünü kullanma